Pacom - čistilni servis Novo mesto

Pacom - čistilni servis Novo mesto

Nahajate se na spletnem mestu Pacom d.o.o., Foersterjeva ulica 10, Novo mesto, www.pacom.si. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. Pacom d.o.o. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu www.pacom.si, je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. Pacom d.o.o. pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, Pacom d.o.o. za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj Pacom d.o.o. zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato Pacom d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. Pacom d.o.o. lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

Pacom d.o.o. vsebin spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. Pacom d.o.o. si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina Pacom d.o.o.. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last Pacom d.o.o. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik brez pisnega dovoljenja lastnika je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last Pacom d.o.o. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja Pacom d.o.o. oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

NAZIV PODJETJA: Pacom d.o.o.
NASLOV: Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto
Kontaktna telefonska številka: 051 421 837
Elektronski naslov: info@pacom.si

Pacom d.o.o. si pridržuje pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.

Namen zbiranja osebnih podatkov

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnikov za sledeče namene:

  • povpraševanje uporabnikov

 

Upravljavec lahko obdeluje sledeče osebne podatke uporabnikov:

  • ime in priimek
  • elektronski naslov
  • naslov stalnega ali začasnega prebivališča
  • stacionarno in/ali mobilno številko

Osebna privolitev uporabnika

Upravljavec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljavec s temi pravnimi pogoji.

Neposredno trženje

Za namene neposrednega trženja upravljavec ne uporablja nobenega osebnega podatka.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Upravljavec ne posreduje osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam.

Shranjevanje osebnih podatkov

Na spletni strani www.pacom.si se ne shranjujejo podatki uporabnika, ko pošlje povpraševanje. Ti podatki se posredujejo direktno na elektronski naslov podjetja Pacom d.o.o. in se uporabljajo zgolj za komunikacijo uporabnikom.

Prednosti sodelovanja s Pacom

DOLGOLETNE IZKUŠNJE

DOLGOLETNE IZKUŠNJE

Na področju rednega čiščenja

STROKOVNO ZNANJE

STROKOVNO ZNANJE

Zaposlenih - redno izobraževanje.

FLEKSIBILNOST

FLEKSIBILNOST

In osebni pristop.

CELOVITA STORITEV

CELOVITA STORITEV

Priprava prostorov na čiščenje in na koncu za sabo pospravimo. Po potrebi aromatiziramo.

ZAPOSLITEV

ZAPOSLITEV

Naš kader je v celoti redno zaposlen.

ZAUPANJE

ZAUPANJE

Naših strank.